Zmluvy

Mandátna zmluva - FIROTECH, s.r.o.
služby PO + CO
doc Mandátna zmluva
doc Mandátna zmluva
Zmluva o dielo - rekonštrukcia oplotenia cintorína
pdf Zmluva č. 1
ZMLUVA O VYKONANÍ AUDITU
Zmluva o vykonaní auditu k 31.12.2018
pdf Zmluva
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
GDPR
docx GDPR zmluva
Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky za 2017
pdf Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva e-dotácie
Zmluva o službách č. 43/2017 -EM
pdf Zmluva43/2017 EM
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 04/2017
pdf Oprava VO
Zmluva o vykonaní auditu
k 31.12.2016
pdf Zmluva o vykonaní auditu k 31.12.2016
Zmluva o dielo -COSTRUO, spol. s r.o.
Costruo
pdf Str.1-2
pdf Str. 3-4
pdf Str. 5-6
pdf Str. 7
pdf Krycí list rozpočtu
pdf Rozpočet str.1-2
pdf Rozpočet str.3-4
pdf Rozpočet str. 5-6
pdf Rozpočet str. 7-8
pdf Rozpočet str.9-10
Nájomná zmluva č. 1/2016
Verejné priestranstvo
pdf Nájomná zmluva č. 1/2016 verejné priestranstvo
Zmluva o vykonaní auditu k 31.12.2015
pdf Zmluva o vykonaní auditu 1. - 3. str.
pdf Zmluva o vykonaní auditu 4 str.
Mandátna zmluva
Stavebný dozor
pdf Zmluva mandátna 1. časť
pdf zmluva mandátna 2. časť
doc Príloha č. 1 k mandátnej zmluve
Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo ( Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Zmluva o dielo č. 271115- MST -1-2
pdf Premier Consulting EU, sro
Zmluva o dielo č. 271115 MST-1-1
pdf Premier Consulting EU, sro
Zmluva o dielo č. 3/2015
pdf Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu v obci Slov. Kľačany
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o vykonaní auditu účt.závierky zost. k 31.12.2014
pdf Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o dielo č. 220415-MST-2
Premier Consulting, s.r.o.
pdf Zmluva o dielo č. 220415-MST-2
pdf Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky zostavenej k 31.12.2012
pdf audit 2012 1
pdf audit 2012 2
pdf audit 2012 3
pdf audit 2012 4
Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky zostavenej k 31.12.2011
pdf audit 2011 1
pdf audit 2011 2
pdf audit 2011 3
pdf audit 2011 4
Mandátna zmluva č. 1/08/2013
pdf man. zmluva str. 1
pdf man. zmluva str. 2
pdf man. zmluva str. 3
pdf man. zmluva str. 4
pdf príloha k mandátnej zmluve 1/08/2013 1
pdf príloha k mandátnej zmluve 1/08/2013 2
pdf príloha k mandátnej zmluve 1/08/2013 3
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 94587 08U01
pdf dodatok str.1
pdf dodatok str. 2
pdf dodatok str. 3
pdf dodatok str. 4
Zmluva č. 94587 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf str.9
pdf str.10
pdf str.11
pdf str.12
pdf zmluva str. 1
pdf zmluva str.2
pdf zmluva str. 3
pdf zmluva str. 4
pdf zmluva str. 5
pdf zmluva str. 6
pdf zmluva str. 7
pdf zmluva str. 8
Dohoda č. 031/ §52/2013/ŠR
pdf dohoda č. 031 1 strana
pdf dohoda č 031 2.strana
pdf dohoda č. 031 3.strana
pdf dohoda č. 031 4. strana
pdf dohoda č.031 5 strana
pdf dohoda č. 031 6. strana
pdf dohoda č. 031 7 strana
pdf dohoda č. 031 8. strana
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 031
pdf dodatok č. 1 k dohode č. 031 2
pdf dodatok č. 1 k dohode č. 031 3
pdf dodatok č. 1 k dohode č. 031 4
pdf dodatok č. 1 k dohode č. 031 5
Zmluva o dlhodobom prenájme (zvonička)
doc Nájomná zmluva
Dohoda č. 176 / § 51/2012
jpg dohoda č. 176 1str.
pdf dohoda 176 2 str.
pdf dohoda č. 176 3 str.
pdf dohoda č 176 4 str.
pdf dohoda č. 176 5 str.
pdf dohoda č. 176 6 str.
Dohoda č. 089 / § 51/2012
pdf dohoda č. 089 1
pdf dohoda č. 089 2
pdf dohoda č.089 3
pdf dohoda č. 089 4
pdf dohoda č.089 5
pdf dohoda č. 089 6
pdf dodatokč. 1 k dohode č. 089 1
pdf dodatok č. 1 k dohode č. 089 2
pdf dodatok č. 1 k dohode č. 089 3
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
jpg 1str.
jpg 2.str.
Dohoda č. 015 / § 52/2012 NP V-2
pdf dohoda č. 015 1
pdf dohoda č. 015 2
pdf dohoda č. 015 3
pdf dohoda č. 015 4
pdf dohoda č. 015 5
pdf dohoda č. 015 6
pdf dohoda č. 015 7
Zmluva č. 79700 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva č. 79700
pdf Zmluva č. 79700
pdf Zmluva č. 79700
pdf Zmluva č. 79700
pdf Zmluva č. 79700
pdf Zmluva č. 79700
pdf Zmluva č. 79700
Zmluva o nájme nebytových priestorov obce Slovenské Kľačany
doc Zmluva o nájme Adrian Selský
doc Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Hanusková
doc Nájomná zmluva 1/2013 verejné priestranstvo
doc ZEPO náj. zmluva VP 1/2011
Dohoda č. 054/§52/2011 NP V-2
jpg dohoda1
jpg dohoda2
jpg dohoda3
jpg dohoda4
jpg dohoda5
jpg dohoda6
jpg dohoda7
Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky zostavenej k 31.12.2010
tif zmluva s audítorom
tif zmluva s audítorom
tif zmluva s audítorom
tif zmluva s audítorom
Zmluva o dielo č. O/018/11
jpg zmluva 1
jpg zmluva 2
jpg zmluva 3
jpg zmluva 4