Aktuality

Plán zasadnutí OZ v Slovenských Kľačanoch na rok 2020
21. február 2020
22. máj 2020
21. august 2020
27. november 2020

Zasadnutia sú plánované so začiatkom o 16.00 hod.
V prípade potreby