Aktuality

Plán zasadnutí OZ v Slovenských Kľačanoch na rok 2020

21. február 2020 22. máj 2020 21. august 2020 27. november 2020 Zasadnutia sú plánované so začiatkom o 16.00 hod. V prípade potreby bude OZ zvolané aj mimo uvedených termínov.